Oferty pracy Kielce

Sprzedaż

2018-03-30
Dodano

Yusen Logistics (Polska)...
Pracodawca

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jesteśmy oddziałem japońskiej grupy transportowo-logistycznej NYK o ponad 130-letniej historii. Jako część globalnej organizacji oferujemy kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw.

2017-10-09
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Kierownik Sprzeda?yMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:Wdro?enie nowej strategii sprzeda?y FA 2022.Zdefiniowanie celów strategicznych i planów operacyjnych dla obszaru sprzeda?y (KAM i Sales Assistant).Prognozowanie sprzeda?y.Inicjowanie i podejmowanie decyzji zmierzaj?cych do maksymalizowania wyników sprzeda?y.Zarz?dzanie dzia?em sprzeda?y, motywowanie zespo?u podleg?ych pracowników, zapewnienie ich rozwoju.Wdra?anie nowoczesnych narz?dzi i standardów sprzeda?y.Planowanie i uczestnictwo w targach mi?dzynarodowych.Utrzymywanie dobrych relacji z aktualnymi kluczowymi partnerami handlowymi.Reprezentowanie firmy na zewn?trz oraz odpowiedzialno?? za zgodno?? dzia?a? handlowych z obowi?zuj?cym prawem.Wymagania:Posiadasz wykszta?cenie wy?sze.Masz przynajmniej 5-letnie do?wiadczenie w obszarze sprzeda?y w tym minimum 3 lata na stanowisku Kierownika Sprzeda?y lub KAM, zarz?dza?e? zespo?em sprzeda?y  > 10 osób.Posiadasz do?wiadczenie poparte sukcesami (do?wiadczenie bran?owe Automotive b?dzie mile widziane).Tworzy?e?/-a? lub restrukturyzowa?e?/-a? obszar sprzeda?y.Znasz bardzo dobrze j?zyk angielski.Jeste? dobrym analitykiem.Cenisz sobie partnersk? wspó?prac? z Zarz?dem.Oferujemy:Dynamiczn? i interesuj?c? prac? w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.Atrakcyjne wynagrodzenie oraz narz?dzia do pracy.Samodzielno?? i decyzyjno?? w zakresie zajmowanego stanowiska.Mo?liwo?? realnego wp?ywu na rozwój firmy.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-10-09
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Kierownik Sprzeda?yMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:Wdro?enie nowej strategii sprzeda?y FA 2022.Zdefiniowanie celów strategicznych i planów operacyjnych dla obszaru sprzeda?y (KAM i Sales Assistant).Prognozowanie sprzeda?y.Inicjowanie i podejmowanie decyzji zmierzaj?cych do maksymalizowania wyników sprzeda?y.Zarz?dzanie dzia?em sprzeda?y, motywowanie zespo?u podleg?ych pracowników, zapewnienie ich rozwoju.Wdra?anie nowoczesnych narz?dzi i standardów sprzeda?y.Planowanie i uczestnictwo w targach mi?dzynarodowych.Utrzymywanie dobrych relacji z aktualnymi kluczowymi partnerami handlowymi.Reprezentowanie firmy na zewn?trz oraz odpowiedzialno?? za zgodno?? dzia?a? handlowych z obowi?zuj?cym prawem.Wymagania:Posiadasz wykszta?cenie wy?sze.Masz przynajmniej 5-letnie do?wiadczenie w obszarze sprzeda?y w tym minimum 3 lata na stanowisku Kierownika Sprzeda?y lub KAM, zarz?dza?e? zespo?em sprzeda?y  > 10 osób.Posiadasz do?wiadczenie poparte sukcesami (do?wiadczenie bran?owe Automotive b?dzie mile widziane).Tworzy?e?/-a? lub restrukturyzowa?e?/-a? obszar sprzeda?y.Znasz bardzo dobrze j?zyk angielski.Jeste? dobrym analitykiem.Cenisz sobie partnersk? wspó?prac? z Zarz?dem.Oferujemy:Dynamiczn? i interesuj?c? prac? w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.Atrakcyjne wynagrodzenie oraz narz?dzia do pracy.Samodzielno?? i decyzyjno?? w zakresie zajmowanego stanowiska.Mo?liwo?? realnego wp?ywu na rozwój firmy.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-26
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:MENED?ER PRODUKTUMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:Kreacja rynku w obr?bie przydzielonego PRODUKTU na terenie kraju i EUROPY;Budowa i rozwój sieci klientów;Praca w siedzibie firmy w Polsce, jak i w terenie;Kreowanie dzia?a? reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Wymagania:Znajomo?? j?zyka angielskiego - obligatoryjnie;Znajomo?? jednego z wybranych j?zyków (rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpa?skiego)  na poziomie komunikatywnym – obligatoryjnie;Wykszta?cenie min. ?rednie;Orientacja w zagadnieniach technicznych;Do?wiadczenie w sprzeda?y B2B;Samodyscyplina i odpowiedzialno??;Gotowo?? do podró?y s?u?bowych;Prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-26
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:MENED?ER PRODUKTUMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:Kreacja rynku w obr?bie przydzielonego PRODUKTU na terenie kraju i EUROPY;Budowa i rozwój sieci klientów;Praca w siedzibie firmy w Polsce, jak i w terenie;Kreowanie dzia?a? reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Wymagania:Znajomo?? j?zyka angielskiego - obligatoryjnie;Znajomo?? jednego z wybranych j?zyków (rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpa?skiego)  na poziomie komunikatywnym – obligatoryjnie;Wykszta?cenie min. ?rednie;Orientacja w zagadnieniach technicznych;Do?wiadczenie w sprzeda?y B2B;Samodyscyplina i odpowiedzialno??;Gotowo?? do podró?y s?u?bowych;Prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:MENED?ER PRODUKTUMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:Kreacja rynku w obr?bie przydzielonego PRODUKTU na terenie kraju i EUROPY;Budowa i rozwój sieci klientów;Praca w siedzibie firmy w Polsce, jak i w terenie;Kreowanie dzia?a? reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Wymagania:Znajomo?? j?zyka angielskiego - obligatoryjnie;Znajomo?? jednego z wybranych j?zyków (rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpa?skiego)  na poziomie komunikatywnym – obligatoryjnie;Wykszta?cenie min. ?rednie;Orientacja w zagadnieniach technicznych;Do?wiadczenie w sprzeda?y B2B;Samodyscyplina i odpowiedzialno??;Gotowo?? do podró?y s?u?bowych;Prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:MENED?ER PRODUKTUMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:Kreacja rynku w obr?bie przydzielonego PRODUKTU na terenie kraju i EUROPY;Budowa i rozwój sieci klientów;Praca w siedzibie firmy w Polsce, jak i w terenie;Kreowanie dzia?a? reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Wymagania:Znajomo?? j?zyka angielskiego - obligatoryjnie;Znajomo?? jednego z wybranych j?zyków (rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpa?skiego)  na poziomie komunikatywnym – obligatoryjnie;Wykszta?cenie min. ?rednie;Orientacja w zagadnieniach technicznych;Do?wiadczenie w sprzeda?y B2B;Samodyscyplina i odpowiedzialno??;Gotowo?? do podró?y s?u?bowych;Prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-27
Dodano

KBTI Poland
Pracodawca

Agencja Zatrudnienia KBTI Poland dla swojego Klienta poszukuje osób na stanowisko: Sprzedawca w salonie Play.Sprzedawca w salonie Play - BełchatówMiejsce pracy: BełchatówObowiązki:Obsługa klientów w salonie PlaySprzedaż usług sieciPraca zgodna ze standardami firmyWymagania:Wykształcenie średnie/wyższeZnajomość obsługi komputeraWysoka motywacja do pracyUmiejętność współpracy w grupieOferujemy:Atrakcyjne wynagrodzenieUmowę o pracęPracę w pełnym wymiarze godzinMotywacyjny system premiowySzkolenia wstępne, produktowe oraz sprzedażoweKonkursy sprzedażoweKandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail rekrutacja@kbti.pl, w tytule: Sprzedawca w salonie Play/Bełchatów W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-26
Dodano

Profesja Centrum Aktywno...
Pracodawca

Przedstawiciel handlowy - branża reklamowaMiejsce pracy: Kielce, zdalnie woj. świętokrzyskie Obowiązki:BusWiFi to interaktywna telewizja dla pasażerów komunikacji publicznej. Nowoczesne nośniki digital signage w pojazdach emitują treści uprzyjemniające podróż, czyli między innymi wiadomości, ciekawostki, pogodę, reklamy oraz komunikaty od przewoźnika i dynamiczną informację pasażerską. Firma BusWiFi jest twórcą ramówki telewizyjnej, a jednoczenie producentem ekranów Full HD. Jeśli…•             posiadasz wewnętrzny drive, energię i otwartość na nowe doświadczenia,•             lubisz rywalizację, ciągle chcesz więcej, bo ciągle Ci mało,•             nawiązywanie kontaktu z klientem to coś co daje Ci satysfakcję,•             chcesz pracować nad rozwojem i doskonalić swój warsztat. A poza tym…•             posiadasz doświadczenie w sprzedaży,•             możesz pochwalić się osiągniętymi wynikami i odbytymi szkoleniami. Zapraszamy Cię do naszego zespołu!Zarobki:•             dajemy Ci jasny i motywujący system prowizyjny,•             przeciętny doradca w naszej firmie zarabia 60-80 tyś zł netto rocznie,•             jeżeli jesteś dobry, zakładamy że zarobisz 100-150 tyś zł netto rocznie,•             jeżeli jesteś wybitny, w zasięgu masz zarobki nieograniczone. Co dostaniesz:•             komplet wiedzy teoretycznej i praktycznej w formie szkoleń stacjonarnych i terenowych,•             wspaniałą atmosferę, zgrany zespół oraz wsparcie najlepszych,•             przekonując nas do swoich umiejętności - możesz otworzyć sobie drogę do rozwoju jako managerOsoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV a pośrednictwem niniejszego serwisu. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)"

2017-05-25
Dodano

KBTI Poland
Pracodawca

Agencja Zatrudnienia Kbti poszukuje dla Klienta, Dealera BMW, pracownika na stanowisko: Handlowiec Działu Części Zamiennych.Firma jest pierwszym dealerem marki BMW w województwie świętokrzyskim. Jest także jedynym salonem BMW na świecie, który otrzymał Złoty Certyfikat BMW AG potwierdzający wprowadzenie wysokich standardów ekologicznych.Salon o powierzchni 4500 m2 mieści się w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2013 roku, a salon rozpoczął swoją działalność w styczniu 2015 rokuHandlowiec Części Zamiennych BMWMiejsce pracy: KielceObowiązki:- kompleksowa i profesjonalna obsługa klientów- aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie stałych relacji w ramach istniejącej współpracy- realizowanie polityki sprzedażowej firmy- wykonywanie planów ilościowych i jakościowychWymagania:- wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe) techniczne-  minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku- umiejętności handlowe i negocjacyjne- dobra znajomość rynku motoryzacyjnego- prawo jazdy kategorii B- dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne / komunikatywność- orientacja na wyniki i utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi klientów- wiedza i umiejętności w obszarze przygotowywania raportów i analiz- samodzielność w działaniuOferujemy:- odpowiedzialną i interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie- pracę w młodym, energicznym zespole- zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego- możliwość realizacji własnych pomysłów, wdrażania kreatywnych rozwiązań- wynagrodzenie w systemie premiowymOsoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@kbti.pl, w tytule: Handlowiec Działu Części Zamiennych.Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)". W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"