Oferty pracy Kielce

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bli?yn k. Skar?yska - KamiennejObowi?zki:- Promowanie produktów i us?ug m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowo?ciach;- Reklam? za pomoc? poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam bran?owych oraz wszelkich materia?ów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaprosze?, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdj??: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami wspó?pracuj?cymi w zakresie realizacji materia?ów i promocji.Wymagania:- Jeste? dociekliwa/y, twórcza/y przedsi?biorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Ci? proaktywne podej?cie, jeste? odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwi?zania;- Znasz i sprawnie obs?ugujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i u?ywasz na co dzie? programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obs?ugiwa? stron? internetow? (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiej?tnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiej?tno?? przygotowania materia?ów do druku (DTP);- Posiadasz do?wiadczenie w tworzeniu materia?ów graficznych;- Posiadasz do?wiadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisa? i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomo?? j?zyka angielskiego;- Mile widziany rok do?wiadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Sta?? prac? w oparciu o umow? o prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, z pewn? pozycj?, dzia?aj?cej na rynkach mi?dzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdj?ciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesy?a? na adres: praca@fa1.pl lub za pomoc? przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bli?yn k. Skar?yska - KamiennejObowi?zki:- Promowanie produktów i us?ug m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowo?ciach;- Reklam? za pomoc? poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam bran?owych oraz wszelkich materia?ów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaprosze?, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdj??: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami wspó?pracuj?cymi w zakresie realizacji materia?ów i promocji.Wymagania:- Jeste? dociekliwa/y, twórcza/y przedsi?biorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Ci? proaktywne podej?cie, jeste? odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwi?zania;- Znasz i sprawnie obs?ugujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i u?ywasz na co dzie? programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obs?ugiwa? stron? internetow? (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiej?tnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiej?tno?? przygotowania materia?ów do druku (DTP);- Posiadasz do?wiadczenie w tworzeniu materia?ów graficznych;- Posiadasz do?wiadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisa? i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomo?? j?zyka angielskiego;- Mile widziany rok do?wiadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Sta?? prac? w oparciu o umow? o prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, z pewn? pozycj?, dzia?aj?cej na rynkach mi?dzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdj?ciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesy?a? na adres: praca@fa1.pl lub za pomoc? przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-31
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-31
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-31
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-04-18
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-04-18
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-04-18
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-04-18
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-04-18
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista ds. marketingu, grafikMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:- Promowanie produktów i usług m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, umieszczanie reklam w Internecie (strona internetowa, Facebook) czy informowanie o nowościach;- Reklamę za pomocą poczty elektronicznej tzw. mass-mailing, linki sponsorowane, pozycjonowanie stron internetowych;- Tworzenie i opracowywanie projektów i reklam branżowych oraz wszelkich materiałów reklamowych - ulotek, plakatów, dyplomów, banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek, katalogów;- Graficzne komputerowe obrabianie zdjęć: zmiana kolorów, kontrastów, balansów, kadrowanie, obróbka estetyczna;- Kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, firmami współpracującymi w zakresie realizacji materiałów i promocji.Wymagania:- Jesteś dociekliwa/y, twórcza/y przedsiębiorcza/y i systematyczna/y;- Cechuje Cię proaktywne podejście, jesteś odpowiedzialna/y, komunikatywna/y, otwarta/y i dobrze zorganizowana/y;- Zadajesz pytania i proponujesz rozwiązania;- Znasz i sprawnie obsługujesz program Corel Draw;- Znasz dobrze i używasz na co dzień programów Excel, Power Point, Word; umiesz sprawnie obsługiwać stronę internetową (Joomla!, WordPress) oraz Facebook;- Umiejętnie organizujesz akcje promocyjne;- Posiadasz umiejętność przygotowania materiałów do druku (DTP);- Posiadasz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych;- Posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;- Lubisz pisać i masz „lekkie” pióro;- Mile widziana znajomość języka angielskiego;- Mile widziany rok doświadczenia pracy w obszarze komunikacji i/lub marketingu;Oferujemy:- Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,- Atrakcyjne wynagrodzenie,- Bardzo dobre socjalne warunki pracy,- Szkolenia.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"