Oferty pracy Kielce

2017-10-20
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:OPIEKUN KLIENTA EKSPORTOWEGO Z J?ZYKIEM ANGIELSKIMMiejsce pracy: Miejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejJe?eli do??czysz do naszego zespo?u do Twoich obowi?zków b?dzie nale?a?o:Bie??ca obs?uga klientów zagranicznych -kupuj?cych, pozostawanie z nimi w sta?ym kontakcie telefonicznym i e-mailowym;Pozyskiwanie nowych klientów;Monitorowanie rynku, kreowanie dzia?a? sprzeda?owo-reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Praca stacjonarna w siedzibie firmy w Polsce. Wyjazdy s?u?bowe zwi?zane z imprezami targowymi lub odwiedzinami klientów maj? miejsce 2-3 razy w roku, co oznacza zaanga?owanie czasowe ok. 2-3 tygodni w roku.Spe?nisz nasze oczekiwania je?eli:Znasz biegle w mowie i pi?mie j?zyk angielski a mo?e nawet (nie jest to warunek konieczny) jaki? dodatkowy j?zyk np. niemiecki, rosyjski czy dowolny inny - min. na poziomie B2;Masz wykszta?cenie min. ?rednie, do?wiadczenie w pracach biurowych, oraz sprzeda?y B2B;Charakteryzuje Ci? samodyscyplina i odpowiedzialno??;Jeste? gotowa/y do podró?y s?u?bowych;Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia;Profesjonalne wdro?enie do pracy;Nowoczesne narz?dzia pracy;Systematyczne szkolenia;Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego;Rozwój osobisty poprzez prac? w m?odym i energicznym zespole w stabilnej, stale rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej firmie.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-10-20
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:OPIEKUN KLIENTA EKSPORTOWEGO Z J?ZYKIEM ANGIELSKIMMiejsce pracy: Miejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejJe?eli do??czysz do naszego zespo?u do Twoich obowi?zków b?dzie nale?a?o:Bie??ca obs?uga klientów zagranicznych -kupuj?cych, pozostawanie z nimi w sta?ym kontakcie telefonicznym i e-mailowym;Pozyskiwanie nowych klientów;Monitorowanie rynku, kreowanie dzia?a? sprzeda?owo-reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Praca stacjonarna w siedzibie firmy w Polsce. Wyjazdy s?u?bowe zwi?zane z imprezami targowymi lub odwiedzinami klientów maj? miejsce 2-3 razy w roku, co oznacza zaanga?owanie czasowe ok. 2-3 tygodni w roku.Spe?nisz nasze oczekiwania je?eli:Znasz biegle w mowie i pi?mie j?zyk angielski a mo?e nawet (nie jest to warunek konieczny) jaki? dodatkowy j?zyk np. niemiecki, rosyjski czy dowolny inny - min. na poziomie B2;Masz wykszta?cenie min. ?rednie, do?wiadczenie w pracach biurowych, oraz sprzeda?y B2B;Charakteryzuje Ci? samodyscyplina i odpowiedzialno??;Jeste? gotowa/y do podró?y s?u?bowych;Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia;Profesjonalne wdro?enie do pracy;Nowoczesne narz?dzia pracy;Systematyczne szkolenia;Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego;Rozwój osobisty poprzez prac? w m?odym i energicznym zespole w stabilnej, stale rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej firmie.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-10-09
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:OPIEKUN KLIENTA EKSPORTOWEGO Z J?ZYKIEM ANGIELSKIMMiejsce pracy: Miejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejJe?eli do??czysz do naszego zespo?u do Twoich obowi?zków b?dzie nale?a?o:Bie??ca obs?uga klientów zagranicznych -kupuj?cych, pozostawanie z nimi w sta?ym kontakcie telefonicznym i e-mailowym;Pozyskiwanie nowych klientów;Monitorowanie rynku, kreowanie dzia?a? sprzeda?owo-reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Praca stacjonarna w siedzibie firmy w Polsce. Wyjazdy s?u?bowe zwi?zane z imprezami targowymi lub odwiedzinami klientów maj? miejsce 2-3 razy w roku, co oznacza zaanga?owanie czasowe ok. 2-3 tygodni w roku.Spe?nisz nasze oczekiwania je?eli:Znasz biegle w mowie i pi?mie j?zyk angielski a mo?e nawet (nie jest to warunek konieczny) jaki? dodatkowy j?zyk np. niemiecki, rosyjski czy dowolny inny - min. na poziomie B2;Masz wykszta?cenie min. ?rednie, do?wiadczenie w pracach biurowych, oraz sprzeda?y B2B;Charakteryzuje Ci? samodyscyplina i odpowiedzialno??;Jeste? gotowa/y do podró?y s?u?bowych;Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia;Profesjonalne wdro?enie do pracy;Nowoczesne narz?dzia pracy;Systematyczne szkolenia;Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego;Rozwój osobisty poprzez prac? w m?odym i energicznym zespole w stabilnej, stale rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej firmie.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-10-09
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:OPIEKUN KLIENTA EKSPORTOWEGO Z J?ZYKIEM ANGIELSKIMMiejsce pracy: Miejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejJe?eli do??czysz do naszego zespo?u do Twoich obowi?zków b?dzie nale?a?o:Bie??ca obs?uga klientów zagranicznych -kupuj?cych, pozostawanie z nimi w sta?ym kontakcie telefonicznym i e-mailowym;Pozyskiwanie nowych klientów;Monitorowanie rynku, kreowanie dzia?a? sprzeda?owo-reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Praca stacjonarna w siedzibie firmy w Polsce. Wyjazdy s?u?bowe zwi?zane z imprezami targowymi lub odwiedzinami klientów maj? miejsce 2-3 razy w roku, co oznacza zaanga?owanie czasowe ok. 2-3 tygodni w roku.Spe?nisz nasze oczekiwania je?eli:Znasz biegle w mowie i pi?mie j?zyk angielski a mo?e nawet (nie jest to warunek konieczny) jaki? dodatkowy j?zyk np. niemiecki, rosyjski czy dowolny inny - min. na poziomie B2;Masz wykszta?cenie min. ?rednie, do?wiadczenie w pracach biurowych, oraz sprzeda?y B2B;Charakteryzuje Ci? samodyscyplina i odpowiedzialno??;Jeste? gotowa/y do podró?y s?u?bowych;Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia;Profesjonalne wdro?enie do pracy;Nowoczesne narz?dzia pracy;Systematyczne szkolenia;Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego;Rozwój osobisty poprzez prac? w m?odym i energicznym zespole w stabilnej, stale rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej firmie.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-08-28
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:OPIEKUN KLIENTA EKSPORTOWEGO Z J?ZYKIEM NIEMIECKIMMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejJe?eli do??czysz do naszego zespo?u do Twoich obowi?zków b?dzie nale?a?o:Bie??ca obs?uga klientów zagranicznych -kupuj?cych, pozostawanie z nimi w sta?ym kontakcie telefonicznym i e-mailowym;Pozyskiwanie nowych klientów;Monitorowanie rynku, kreowanie dzia?a? sprzeda?owo-reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Praca stacjonarna w siedzibie firmy w Polsce. Wyjazdy s?u?bowe zwi?zane z imprezami targowymi lub odwiedzinami klientów maj? miejsce 2-3 razy w roku, co oznacza zaanga?owanie czasowe ok. 2-3 tygodni w roku.Spe?nisz nasze oczekiwania je?eli: Znasz biegle w mowie i pi?mie j?zyk niemiecki a mo?e nawet (nie jest to warunek konieczny) jaki? dodatkowy j?zyk np. angielski, rosyjski czy dowolny inny - min. na poziomie B2;Masz wykszta?cenie min. ?rednie, do?wiadczenie w pracach biurowych, oraz sprzeda?y B2B;Charakteryzuje Ci? samodyscyplina i odpowiedzialno??;Jeste? gotowa/y do podró?y s?u?bowych;Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia;Profesjonalne wdro?enie do pracy;Nowoczesne narz?dzia pracy;Systematyczne szkolenia;Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego;Rozwój osobisty poprzez prac? w m?odym i energicznym zespole w stabilnej, stale rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej firmie.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-08-28
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:OPIEKUN KLIENTA EKSPORTOWEGO Z J?ZYKIEM NIEMIECKIMMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejJe?eli do??czysz do naszego zespo?u do Twoich obowi?zków b?dzie nale?a?o:Bie??ca obs?uga klientów zagranicznych -kupuj?cych, pozostawanie z nimi w sta?ym kontakcie telefonicznym i e-mailowym;Pozyskiwanie nowych klientów;Monitorowanie rynku, kreowanie dzia?a? sprzeda?owo-reklamowo-promocyjnych;Sumienne raportowanie z realizacji zada?.Praca stacjonarna w siedzibie firmy w Polsce. Wyjazdy s?u?bowe zwi?zane z imprezami targowymi lub odwiedzinami klientów maj? miejsce 2-3 razy w roku, co oznacza zaanga?owanie czasowe ok. 2-3 tygodni w roku.Spe?nisz nasze oczekiwania je?eli: Znasz biegle w mowie i pi?mie j?zyk niemiecki a mo?e nawet (nie jest to warunek konieczny) jaki? dodatkowy j?zyk np. angielski, rosyjski czy dowolny inny - min. na poziomie B2;Masz wykszta?cenie min. ?rednie, do?wiadczenie w pracach biurowych, oraz sprzeda?y B2B;Charakteryzuje Ci? samodyscyplina i odpowiedzialno??;Jeste? gotowa/y do podró?y s?u?bowych;Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia;Profesjonalne wdro?enie do pracy;Nowoczesne narz?dzia pracy;Systematyczne szkolenia;Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego;Rozwój osobisty poprzez prac? w m?odym i energicznym zespole w stabilnej, stale rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej firmie.List motywacyjny wraz z CV, prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-03-07
Dodano

engeldaheim
Pracodawca

    W chwili obecnej poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki  dla Pani Edith mieszkającej w okolicach Akwizgran . Pani ma 84 lata i waży 65 kg. W domu chodzi przy balkoniku, na zewnątrz porusza się na wózku inwalidzkim. Jest po wylewie, choruje na osteoporozę oraz cukrzycę. Cierpi na demencję przez co jest czasami rozkojarzona. Potrzebna opiekunka z językiem niemieckimNr referencyjny: NIEM_752AObowiązki:Głównie to pomoc przy prowadzeniu domu: sprzątanie, pranie, prasownie, gotowanie oraz pomoc w spożywaniu posiłków, robienie zakupów.Oprócz tego kąpiele, pomoc Pani w ubieraniu i rozbieraniu oraz pomoc przy transferze.Wymagania:Kobieta z doświadczeniem;Język na poziomie komunikatywnym;Dobry stan zdrowia;Brak nałogów.Oferujemy:Kandydatom zapewniamy legalną pracę w stabilnej firmie, ubezpieczenie, zakwaterowanie, stawkę w wysokości 900 – 1110 euro miesięcznie.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji albo wysłanie SMS na numer: 882128820. Treść smsa: 6879 oraz imię i nazwisko oraz województwo. Czekamy na Twoją aplikację!  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)

2017-01-16
Dodano

engeldaheim
Pracodawca

    W chwili obecnej poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki  dla Pani Edith mieszkającej w okolicach Akwizgran . Pani ma 84 lata i waży 65 kg. W domu chodzi przy balkoniku, na zewnątrz porusza się na wózku inwalidzkim. Jest po wylewie, choruje na osteoporozę oraz cukrzycę. Cierpi na demencję przez co jest czasami rozkojarzona. Potrzebna opiekunka z językiem niemieckimNr referencyjny: NIEM_752AObowiązki:Głównie to pomoc przy prowadzeniu domu: sprzątanie, pranie, prasownie, gotowanie oraz pomoc w spożywaniu posiłków, robienie zakupów.Oprócz tego kąpiele, pomoc Pani w ubieraniu i rozbieraniu oraz pomoc przy transferze.Wymagania:Kobieta z doświadczeniem;Język na poziomie komunikatywnym;Dobry stan zdrowia;Brak nałogów.Oferujemy:Kandydatom zapewniamy legalną pracę w stabilnej firmie, ubezpieczenie, zakwaterowanie, stawkę w wysokości 900 – 1110 euro miesięcznie.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji albo wysłanie SMS na numer: 882128820. Treść smsa: 6879 oraz imię i nazwisko oraz województwo. Czekamy na Twoją aplikację!  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)

2016-11-16
Dodano

engeldaheim
Pracodawca

    W chwili obecnej poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki  dla Pani Edith mieszkającej w okolicach Akwizgran . Pani ma 84 lata i waży 65 kg. W domu chodzi przy balkoniku, na zewnątrz porusza się na wózku inwalidzkim. Jest po wylewie, choruje na osteoporozę oraz cukrzycę. Cierpi na demencję przez co jest czasami rozkojarzona. Potrzebna opiekunka z językiem niemieckimNr referencyjny: NIEM_752AObowiązki:Głównie to pomoc przy prowadzeniu domu: sprzątanie, pranie, prasownie, gotowanie oraz pomoc w spożywaniu posiłków, robienie zakupów.Oprócz tego kąpiele, pomoc Pani w ubieraniu i rozbieraniu oraz pomoc przy transferze.Wymagania:Kobieta z doświadczeniem;Język na poziomie komunikatywnym;Dobry stan zdrowia;Brak nałogów.Oferujemy:Kandydatom zapewniamy legalną pracę w stabilnej firmie, ubezpieczenie, zakwaterowanie, stawkę w wysokości 900 – 1110 euro miesięcznie.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji albo wysłanie SMS na numer: 882128820. Treść smsa: 6879 oraz imię i nazwisko oraz województwo. Czekamy na Twoją aplikację!  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)

2016-10-06
Dodano

engeldaheim
Pracodawca

    W chwili obecnej poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki  dla Pani Edith mieszkającej w okolicach Akwizgran . Pani ma 84 lata i waży 65 kg. W domu chodzi przy balkoniku, na zewnątrz porusza się na wózku inwalidzkim. Jest po wylewie, choruje na osteoporozę oraz cukrzycę. Cierpi na demencję przez co jest czasami rozkojarzona. Potrzebna opiekunka z językiem niemieckimNr referencyjny: NIEM_752AObowiązki:Głównie to pomoc przy prowadzeniu domu: sprzątanie, pranie, prasownie, gotowanie oraz pomoc w spożywaniu posiłków, robienie zakupów.Oprócz tego kąpiele, pomoc Pani w ubieraniu i rozbieraniu oraz pomoc przy transferze.Wymagania:Kobieta z doświadczeniem;Język na poziomie komunikatywnym;Dobry stan zdrowia;Brak nałogów.Oferujemy:Kandydatom zapewniamy legalną pracę w stabilnej firmie, ubezpieczenie, zakwaterowanie, stawkę w wysokości 900 – 1110 euro miesięcznie.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji albo wysłanie SMS na numer: 882128820. Treść smsa: 6879 oraz imię i nazwisko oraz województwo. Czekamy na Twoją aplikację!  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)