Oferty pracy Kielce

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:In?ynier Jako?ciMiejsce pracy: Mroczków,k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:- opracowywanie, nadzorowanie i uaktualnienie dokumentacji jako?ciowej;- udzia? w wewn?trznych audytach jako?ciowych;- przeprowadzanie testów materia?owych;- wspó?praca przy rozwoju nowych produktów i czuwanie nad ich jako?ci?;- ewentualnie tworzenie i nadzór nad dokumentacj? techniczn? oraz produktem;Wymagania:- wykszta?cenie wy?sze techniczne – preferowany kierunek mechanika, budowa maszyn lub pokrewne np.: materia?oznawstwo;- praktyczna znajomo?? rysunku technicznego;- kreatywno??, zaanga?owanie, umiej?tno?? pracy w zespole, ch?? dalszego rozwoju;  - mile widziana znajomo?? bran?y Automotive, narz?dzi jako?ciowych oraz znajomo?? programu Solid Works (wykonywanie rysunków technicznych produktów).Oferujemy:- sta?? prac? w oparciu o umow? o prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, z pewn? pozycj? , dzia?aj?cej na rynkach mi?dzynarodowych,- atrakcyjne wynagrodzenie,- bardzo dobre socjalne warunki pracy,- szkolenia. W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:In?ynier Jako?ciMiejsce pracy: Mroczków,k. Skar?yska-KamiennejObowi?zki:- opracowywanie, nadzorowanie i uaktualnienie dokumentacji jako?ciowej;- udzia? w wewn?trznych audytach jako?ciowych;- przeprowadzanie testów materia?owych;- wspó?praca przy rozwoju nowych produktów i czuwanie nad ich jako?ci?;- ewentualnie tworzenie i nadzór nad dokumentacj? techniczn? oraz produktem;Wymagania:- wykszta?cenie wy?sze techniczne – preferowany kierunek mechanika, budowa maszyn lub pokrewne np.: materia?oznawstwo;- praktyczna znajomo?? rysunku technicznego;- kreatywno??, zaanga?owanie, umiej?tno?? pracy w zespole, ch?? dalszego rozwoju;  - mile widziana znajomo?? bran?y Automotive, narz?dzi jako?ciowych oraz znajomo?? programu Solid Works (wykonywanie rysunków technicznych produktów).Oferujemy:- sta?? prac? w oparciu o umow? o prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, z pewn? pozycj? , dzia?aj?cej na rynkach mi?dzynarodowych,- atrakcyjne wynagrodzenie,- bardzo dobre socjalne warunki pracy,- szkolenia. W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-31
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Inżynier JakościMiejsce pracy: Mroczków,k. Skarżyska-KamiennejObowiązki:- opracowywanie, nadzorowanie i uaktualnienie dokumentacji jakościowej;- udział w wewnętrznych audytach jakościowych;- przeprowadzanie testów materiałowych;- współpraca przy rozwoju nowych produktów i czuwanie nad ich jakością;- ewentualnie tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną oraz produktem;Wymagania:- wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek mechanika, budowa maszyn lub pokrewne np.: materiałoznawstwo;- praktyczna znajomość rysunku technicznego;- kreatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, chęć dalszego rozwoju;  - mile widziana znajomość branży Automotive, narzędzi jakościowych oraz znajomość programu Solid Works (wykonywanie rysunków technicznych produktów).Oferujemy:- stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją , działającej na rynkach międzynarodowych,- atrakcyjne wynagrodzenie,- bardzo dobre socjalne warunki pracy,- szkolenia. W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-31
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Inżynier JakościMiejsce pracy: Mroczków,k. Skarżyska-KamiennejObowiązki:- opracowywanie, nadzorowanie i uaktualnienie dokumentacji jakościowej;- udział w wewnętrznych audytach jakościowych;- przeprowadzanie testów materiałowych;- współpraca przy rozwoju nowych produktów i czuwanie nad ich jakością;- ewentualnie tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną oraz produktem;Wymagania:- wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek mechanika, budowa maszyn lub pokrewne np.: materiałoznawstwo;- praktyczna znajomość rysunku technicznego;- kreatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, chęć dalszego rozwoju;  - mile widziana znajomość branży Automotive, narzędzi jakościowych oraz znajomość programu Solid Works (wykonywanie rysunków technicznych produktów).Oferujemy:- stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją , działającej na rynkach międzynarodowych,- atrakcyjne wynagrodzenie,- bardzo dobre socjalne warunki pracy,- szkolenia. W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-05-31
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:Inżynier JakościMiejsce pracy: Mroczków,k. Skarżyska-KamiennejObowiązki:- opracowywanie, nadzorowanie i uaktualnienie dokumentacji jakościowej;- udział w wewnętrznych audytach jakościowych;- przeprowadzanie testów materiałowych;- współpraca przy rozwoju nowych produktów i czuwanie nad ich jakością;- ewentualnie tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną oraz produktem;Wymagania:- wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek mechanika, budowa maszyn lub pokrewne np.: materiałoznawstwo;- praktyczna znajomość rysunku technicznego;- kreatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, chęć dalszego rozwoju;  - mile widziana znajomość branży Automotive, narzędzi jakościowych oraz znajomość programu Solid Works (wykonywanie rysunków technicznych produktów).Oferujemy:- stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją , działającej na rynkach międzynarodowych,- atrakcyjne wynagrodzenie,- bardzo dobre socjalne warunki pracy,- szkolenia. W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-04-21
Dodano

TEMPCO SENSORS Sp.z o.o.
Pracodawca

TEMPCO SENSORS Sp. z o.o. - dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży pomiarów temperatury. Spółka-córka niemieckiego producenta urządzeń i aparatury do pomiarów temperatury – działającego od ponad 70 lat na rynku – przedsiębiorstwa RÖSSEL-Messtechnik GmbH. Do naszego nowopowstającego oddziału/biura technicznego w Lublinie poszukujemy:Technika / Doradcę Technicznego KlientaMiejsce pracy: LublinOpis stanowiska / Obowiązki:50/50 - praca w biurze technicznym w Lublinie / wyjazdy do klientów (w tym zagraniczne),sporządzanie kalkulacji i ofert techniczno-handlowych dla klientów,wsparcie techniczne działu handlowego, w tym: doradztwo techniczne dla klientów oraz prowadzenie szkoleń i prezentacji dla klientów,wykonywanie napraw, pomiarów i sprawdzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych u klientów (dobór sprzętu, części zamiennych, diagnozowanie usterek; Polska i klienci zagraniczni),serwis u klientów firmy (Polska i klienci zagraniczni),gotowość do wyjazdu 1-2 miesięcznego na Staż Wprowadzający do naszej Centrali w Niemczech.Wymagania:wykształcenie minimum średnie techniczne (np.: technik/ lub inżynier elektryk, technik/ lub inżynier elektronik, technik/lub inżynier automatyk, etc.), mile widziani absolwenci studiów inżynierskich,znajomość zagadnień z zakresu automatyki, elektroniki, mechaniki i pneumatyki,prawo jazdy kat. B,znajomość pakietu biurowego MS Office,znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacjęsumienność i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych prac,łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, otwartość na innychwysoka kultura osobista.Mile widziane:uprawnienia SEP do 1kV,wiedza ogólna z zakresu miernictwa przemysłowego i AKPiA.Oferujemy:umowę o pracę,pracę w młodym i przyjaznym międzynarodowym zespole,wynagrodzenie adekwatne do powierzonego zakresu zadań,wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania powyższych zadań,możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w środowisku międzynarodowym,wyjazdy i szkolenia zagraniczne.W ramach aplikacji prosimy przesyłać CV w języku polskim i niemieckim /lub angielskim wraz z podaniem swoich wymagań finansowych.Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2017-04-21
Dodano

TEMPCO SENSORS Sp.z o.o.
Pracodawca

TEMPCO SENSORS Sp. z o.o. - dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży pomiarów temperatury. Spółka-córka niemieckiego producenta urządzeń i aparatury do pomiarów temperatury – działającego od ponad 70 lat na rynku – przedsiębiorstwa RÖSSEL-Messtechnik GmbH. Do naszego nowopowstającego oddziału/biura technicznego w Lublinie poszukujemy:Technika / Doradcę Technicznego KlientaMiejsce pracy: LublinOpis stanowiska / Obowiązki:50/50 - praca w biurze technicznym w Lublinie / wyjazdy do klientów (w tym zagraniczne),sporządzanie kalkulacji i ofert techniczno-handlowych dla klientów,wsparcie techniczne działu handlowego, w tym: doradztwo techniczne dla klientów oraz prowadzenie szkoleń i prezentacji dla klientów,wykonywanie napraw, pomiarów i sprawdzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych u klientów (dobór sprzętu, części zamiennych, diagnozowanie usterek; Polska i klienci zagraniczni),serwis u klientów firmy (Polska i klienci zagraniczni),gotowość do wyjazdu 1-2 miesięcznego na Staż Wprowadzający do naszej Centrali w Niemczech.Wymagania:wykształcenie minimum średnie techniczne (np.: technik/ lub inżynier elektryk, technik/ lub inżynier elektronik, technik/lub inżynier automatyk, etc.), mile widziani absolwenci studiów inżynierskich,znajomość zagadnień z zakresu automatyki, elektroniki, mechaniki i pneumatyki,prawo jazdy kat. B,znajomość pakietu biurowego MS Office,znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacjęsumienność i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych prac,łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, otwartość na innychwysoka kultura osobista.Mile widziane:uprawnienia SEP do 1kV,wiedza ogólna z zakresu miernictwa przemysłowego i AKPiA.Oferujemy:umowę o pracę,pracę w młodym i przyjaznym międzynarodowym zespole,wynagrodzenie adekwatne do powierzonego zakresu zadań,wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania powyższych zadań,możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w środowisku międzynarodowym,wyjazdy i szkolenia zagraniczne.W ramach aplikacji prosimy przesyłać CV w języku polskim i niemieckim /lub angielskim wraz z podaniem swoich wymagań finansowych.Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2017-04-21
Dodano

TEMPCO SENSORS Sp.z o.o.
Pracodawca

TEMPCO SENSORS Sp. z o.o. - dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży pomiarów temperatury. Spółka-córka niemieckiego producenta urządzeń i aparatury do pomiarów temperatury – działającego od ponad 70 lat na rynku – przedsiębiorstwa RÖSSEL-Messtechnik GmbH. Do naszego nowopowstającego oddziału/biura technicznego w Lublinie poszukujemy:Technika / Doradcę Technicznego KlientaMiejsce pracy: LublinOpis stanowiska / Obowiązki:50/50 - praca w biurze technicznym w Lublinie / wyjazdy do klientów (w tym zagraniczne),sporządzanie kalkulacji i ofert techniczno-handlowych dla klientów,wsparcie techniczne działu handlowego, w tym: doradztwo techniczne dla klientów oraz prowadzenie szkoleń i prezentacji dla klientów,wykonywanie napraw, pomiarów i sprawdzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych u klientów (dobór sprzętu, części zamiennych, diagnozowanie usterek; Polska i klienci zagraniczni),serwis u klientów firmy (Polska i klienci zagraniczni),gotowość do wyjazdu 1-2 miesięcznego na Staż Wprowadzający do naszej Centrali w Niemczech.Wymagania:wykształcenie minimum średnie techniczne (np.: technik/ lub inżynier elektryk, technik/ lub inżynier elektronik, technik/lub inżynier automatyk, etc.), mile widziani absolwenci studiów inżynierskich,znajomość zagadnień z zakresu automatyki, elektroniki, mechaniki i pneumatyki,prawo jazdy kat. B,znajomość pakietu biurowego MS Office,znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacjęsumienność i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych prac,łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, otwartość na innychwysoka kultura osobista.Mile widziane:uprawnienia SEP do 1kV,wiedza ogólna z zakresu miernictwa przemysłowego i AKPiA.Oferujemy:umowę o pracę,pracę w młodym i przyjaznym międzynarodowym zespole,wynagrodzenie adekwatne do powierzonego zakresu zadań,wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania powyższych zadań,możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w środowisku międzynarodowym,wyjazdy i szkolenia zagraniczne.W ramach aplikacji prosimy przesyłać CV w języku polskim i niemieckim /lub angielskim wraz z podaniem swoich wymagań finansowych.Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2017-04-21
Dodano

TEMPCO SENSORS Sp.z o.o.
Pracodawca

TEMPCO SENSORS Sp. z o.o. - dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży pomiarów temperatury. Spółka-córka niemieckiego producenta urządzeń i aparatury do pomiarów temperatury – działającego od ponad 70 lat na rynku – przedsiębiorstwa RÖSSEL-Messtechnik GmbH. Do naszego nowopowstającego oddziału/biura technicznego w Lublinie poszukujemy:Technika / Doradcę Technicznego KlientaMiejsce pracy: LublinOpis stanowiska / Obowiązki:50/50 - praca w biurze technicznym w Lublinie / wyjazdy do klientów (w tym zagraniczne),sporządzanie kalkulacji i ofert techniczno-handlowych dla klientów,wsparcie techniczne działu handlowego, w tym: doradztwo techniczne dla klientów oraz prowadzenie szkoleń i prezentacji dla klientów,wykonywanie napraw, pomiarów i sprawdzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych u klientów (dobór sprzętu, części zamiennych, diagnozowanie usterek; Polska i klienci zagraniczni),serwis u klientów firmy (Polska i klienci zagraniczni),gotowość do wyjazdu 1-2 miesięcznego na Staż Wprowadzający do naszej Centrali w Niemczech.Wymagania:wykształcenie minimum średnie techniczne (np.: technik/ lub inżynier elektryk, technik/ lub inżynier elektronik, technik/lub inżynier automatyk, etc.), mile widziani absolwenci studiów inżynierskich,znajomość zagadnień z zakresu automatyki, elektroniki, mechaniki i pneumatyki,prawo jazdy kat. B,znajomość pakietu biurowego MS Office,znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacjęsumienność i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych prac,łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, otwartość na innychwysoka kultura osobista.Mile widziane:uprawnienia SEP do 1kV,wiedza ogólna z zakresu miernictwa przemysłowego i AKPiA.Oferujemy:umowę o pracę,pracę w młodym i przyjaznym międzynarodowym zespole,wynagrodzenie adekwatne do powierzonego zakresu zadań,wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania powyższych zadań,możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w środowisku międzynarodowym,wyjazdy i szkolenia zagraniczne.W ramach aplikacji prosimy przesyłać CV w języku polskim i niemieckim /lub angielskim wraz z podaniem swoich wymagań finansowych.Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2017-04-21
Dodano

TEMPCO SENSORS Sp.z o.o.
Pracodawca

TEMPCO SENSORS Sp. z o.o. - dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży pomiarów temperatury. Spółka-córka niemieckiego producenta urządzeń i aparatury do pomiarów temperatury – działającego od ponad 70 lat na rynku – przedsiębiorstwa RÖSSEL-Messtechnik GmbH. Do naszego nowopowstającego oddziału/biura technicznego w Lublinie poszukujemy:Technika / Doradcę Technicznego KlientaMiejsce pracy: LublinOpis stanowiska / Obowiązki:50/50 - praca w biurze technicznym w Lublinie / wyjazdy do klientów (w tym zagraniczne),sporządzanie kalkulacji i ofert techniczno-handlowych dla klientów,wsparcie techniczne działu handlowego, w tym: doradztwo techniczne dla klientów oraz prowadzenie szkoleń i prezentacji dla klientów,wykonywanie napraw, pomiarów i sprawdzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych u klientów (dobór sprzętu, części zamiennych, diagnozowanie usterek; Polska i klienci zagraniczni),serwis u klientów firmy (Polska i klienci zagraniczni),gotowość do wyjazdu 1-2 miesięcznego na Staż Wprowadzający do naszej Centrali w Niemczech.Wymagania:wykształcenie minimum średnie techniczne (np.: technik/ lub inżynier elektryk, technik/ lub inżynier elektronik, technik/lub inżynier automatyk, etc.), mile widziani absolwenci studiów inżynierskich,znajomość zagadnień z zakresu automatyki, elektroniki, mechaniki i pneumatyki,prawo jazdy kat. B,znajomość pakietu biurowego MS Office,znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacjęsumienność i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych prac,łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, otwartość na innychwysoka kultura osobista.Mile widziane:uprawnienia SEP do 1kV,wiedza ogólna z zakresu miernictwa przemysłowego i AKPiA.Oferujemy:umowę o pracę,pracę w młodym i przyjaznym międzynarodowym zespole,wynagrodzenie adekwatne do powierzonego zakresu zadań,wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania powyższych zadań,możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w środowisku międzynarodowym,wyjazdy i szkolenia zagraniczne.W ramach aplikacji prosimy przesyłać CV w języku polskim i niemieckim /lub angielskim wraz z podaniem swoich wymagań finansowych.Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).