Oferty pracy Kielce

2017-10-20
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:IN?YNIER DS. ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓWMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejDO??CZAJ?C DO NASZEGO ZESPO?U B?DZIESZ WSPÓ?ODPOWIEDZIALNY ZA:rozwój nowych produktów i wsparcie rozwoju dostawców;prowadzenie projektów;inicjowanie zmian procesie produkcyjnym oraz udzia? w ich wdra?aniu;przygotowanie dokumentacji PPAP do nowo wdra?anych produktów;                techniczne wsparcie/ przygotowywanie rysunków dla nowych wdro?e?;przygotowywanie kart wymaga? dla nowych wdro?e?;    sprawdzanie wzorów od dostawców;    wsparcie zespo?u kontroli jako?ci;przygotowywanie sprawdzianów dla elementów wzorcowych;                         wsparcie przy wdra?aniu systemu QMS;                  Wymagania:wykszta?cenie wy?sze techniczne;znajomo?? rysunku technicznego;znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym;znajomo?? pakietu Office, SolidWorks, CAD;znajomo?? zagadnie? zwi?zanych z bran?? Automotive: APQP, PPAP, SPC, VDA;umiej?tno?? pracy w zespole, komunikatywno??, otwarto??, cierpliwo??.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-10-20
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:IN?YNIER DS. ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓWMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejDO??CZAJ?C DO NASZEGO ZESPO?U B?DZIESZ WSPÓ?ODPOWIEDZIALNY ZA:rozwój nowych produktów i wsparcie rozwoju dostawców;prowadzenie projektów;inicjowanie zmian procesie produkcyjnym oraz udzia? w ich wdra?aniu;przygotowanie dokumentacji PPAP do nowo wdra?anych produktów;                techniczne wsparcie/ przygotowywanie rysunków dla nowych wdro?e?;przygotowywanie kart wymaga? dla nowych wdro?e?;    sprawdzanie wzorów od dostawców;    wsparcie zespo?u kontroli jako?ci;przygotowywanie sprawdzianów dla elementów wzorcowych;                         wsparcie przy wdra?aniu systemu QMS;                  Wymagania:wykszta?cenie wy?sze techniczne;znajomo?? rysunku technicznego;znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym;znajomo?? pakietu Office, SolidWorks, CAD;znajomo?? zagadnie? zwi?zanych z bran?? Automotive: APQP, PPAP, SPC, VDA;umiej?tno?? pracy w zespole, komunikatywno??, otwarto??, cierpliwo??.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"